Privacy Policy & GDPR

In het kader van de nieuwe GDPR-wet dient Aisha Beautyworld kenbaar te maken aan haar klanten hoe zij omgaat met persoonsgegevens.

Onder persoonsgegevens verstaan we alle gegevens (zowel tekst als beeldmateriaal) die rechtstreeks onrechtstreeks refereren aan een bepaalde persoon die (potentiële) klant is van Aisha Beautyworld.

De (potentiële) klant – verder afgekort tot klant – zal mondeling en/of schriftelijk met ingang van 25.05.2018 geïnformeerd worden dat zijn persoonsgegevens:

opgenomen worden in de databanken van Aisha Beautyworld met diens goedkeuring in het kader van zijn afspraken, nazorg en advies.

elk moment op diens verzoek, na geïnformeerd te zijn, gewist, aangepast, geanonimiseerd en vervolledigd kunnen worden.

niet zullen doorgegeven of gebruikt worden aan/door derden voor andere doeleinden dan deze die kaderen in zijn afspraken bij Aisha Beautyworld.

gebruikt kunnen worden, steeds met zijn goedkeuring, als beeldmateriaal (foto’s van voor en na behandelingen) om enkel toekomstige klanten een beeld te geven van bepaalde behandelingen.

op eenvoudige wijze als geheel opgevraagd kunnen worden bij Aisha Beautyworld via het mailadres: info@aishabeautyworld.be